Ga naar hoofdinhoud

Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dat betekent dat de Vereniging Sterrenwacht Halley meer dan ooit zorgvuldig moet omgaan met de privacy van haar leden en donateurs en daar ook inzicht in moet geven. Welke persoonsgegevens onze vereniging bewaart en hoe zij daarmee omgaat, is vastgelegd in de privacyverklaring.

Klik op Privacyverklaring Halley om kennis te nemen van de privacyverklaring.

Wenst u lid of donateur te worden van onze vereniging, dan vragen wij u te verklaren dat u hebt kennis genomen van de privacyverklaring en dat u akkoord gaat met die verklaring. Klik hier voor informatie over het lidmaatschap.

Back To Top