Ga naar hoofdinhoud

Vereniging en stichting

Vereniging Sterrenwacht Halley

De Vereniging Sterrenwacht Halley is officieel opgericht in 1985. Iedereen kan lid worden van deze vereniging. De vereniging heeft in de jaren ’80 een sterrenwacht gebouwd in het buitengebied tussen de dorpskernen Heesch, Vinkel en Heeswijk-Dinther. Een prachtig gebouw, waarop de leden heel trots zijn. De sterrenwacht is in 2006/2007 aanzienlijk uitgebreid. Een belangrijke doelstelling van de vereniging is het populariseren van de sterrenkunde en die wordt door haar leden van begin af aan in de praktijk gebracht: twee keer per maand een open avond voor het publiek, talrijke ontvangsten en rondleidingen van scholen en andere groepen, meerdere cursussen per jaar, lezingen, planetariumvoorstellingen, jeugdmiddagen en andere jeugdactiviteiten enz.

Al deze activiteiten worden door leden georganiseerd. De vereniging heeft geen personeel in dienst. Leden van de vereniging kunnen bij de sterrenwacht hun hobby sterrenkunde beoefenen, waarvoor speciale activiteiten worden georganiseerd. Zij kunnen werken met onder meer de diverse telescopen van de vereniging. Klik op Contact voor namen en gegevens van bestuursleden en andere contactpersonen van de sterrenwacht.

Stichting Sterrenwacht Halley

Stichting Sterrenwacht Halley is sinds 1990  eigenaresse van alle onroerende zaken op het terrein van de sterrenwacht, waaronder het gebouw en de radiotelescoop. Ook de grote telescopen in de koepels zijn eigendom van de stichting. De Vereniging Sterrenwacht Halley huurt het gebouw en alles wat erbij hoort van de stichting. Enkele leden van het verenigingsbestuur hebben zitting in het stichtingsbestuur. Klik op Contact voor namen van de bestuursleden en het contactadres van de stichting.

Stichting Sterrenwacht Halley is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Klik op ANBI voor meer informatie hierover.

De Vereniging Sterrenwacht Halley is lid van Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) en de Toeristische en Recreatieve Vereniging Bernheze (TRV-Bernheze) en aangesloten bij de Stichting Maashorst Ondernemers, een samenwerkingsverband voor ondernemers uit de vrijetijdssector in De Maashorst. De stichting wil samenwerking van de ondernemers bevorderen.

Back To Top