Ga naar hoofdinhoud

Renovatie grote koepel

Maquette van de grote koepel na de renovatie. De koepel behoudt de witte kleur.

In juni 2023 is begonnen met het renoveren en aanpassen van de grote koepel van de sterrenwacht. De werkzaamheden zullen tot medio september duren. Tot die tijd is de koepel buiten gebruik.

De door Halleyleden gebouwde koepel is in 1988 op de sterrenwachttoren geplaatst. Hij kan 360 graden draaien en door het openen van de twee grote schuiven kan de telescoop op de sterrenhemel worden gericht.
Om de koepel de komende jaren nog goed te kunnen laten functioneren, zijn renovatie en aanpassingen nodig. De twee schuiven worden in hun geheel gedemonteerd en samengevoegd tot één grote nieuwe schuif die via de buitenzijde van de koepelwand open en dicht gaat. De borstwering van de opening ter plaatse van de nieuwe schuif wordt verhoogd tot ongeveer 110 cm, waardoor die veiliger wordt.
Halleyleden hebben het ontwerp van de aangepaste koepel gemaakt en voeren het werk voor een belangrijk deel ook zelf uit. Firma Baaijens Metaal te Oss zal diverse onderdelen van de koepel vervangen of repareren. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Bernheze van € 35.000.

Op 26 juni hebben medewerkers van Baaijens Metaal uit Oss en Tomsom verreiker & compactkraan Verhuur, geassisteerd door Halleyleden, de twee schuiven uit de koepel getakeld.  De koepel is gedurende de werkzaamheden goed afgedekt en kan dan niet voor waarnemingen en rondleidingen worden gebruikt. Andere telescopen op het platte dak of in de tuin zullen in die periode worden ingezet om belangstellenden op publieksavonden en -middagen de sterren of de zon te laten zien.
De planning is, dat de renovatie medio september voltooid is.

Back To Top